Mjere za kolica

Uzimanje mjera za kolica je jedna od najvažnijih radnji nakon odabira samih kolica. Krivim uzimanjem mjera za kolica koja su trebala biti u potpunosti adekvatna i funkcionalna tada postaju nekorisna i nefunkcionalna. Zato smo gore u prikazanom crtežu naveli koje su mjere ključne za određivanje veličine kolica. Molimo Vas da pri samome uzimanju mjera vodite računa o SJEDEČEM POLOŽAJU korisnika.

  1. Visina leđa sa glavom
  2. Visina leđa po početka vrata
  3. Dužina natkoljenice od lista do trtice
  4. Dužina potkoljenice od stopala pa do ispod natkoljenice
  5. Širina zdjelice kod bokova korisnika (ne mjeriti širinu koljena)
  6. Dužina od stopala do lakta korisnika
  7. Dužina od stopala pa do ispod pazduha  korisnika