EU fondovi

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0602 Naziv projekta: Ulaganje u proširenje kapaciteta i povećanje konkurentnosti poduzeća PLASTING ORTOPEDIJA d.o.o.

PLASTING ORTOPEDIJA d.o.o. Dr. Luje Naletilića 3c 10 000 Zagreb OIB: 19195032023

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2016. do 01. srpnja 2018. Ukupna vrijednost Projekta: 493.214,34 kuna Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 300.000,00 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća PLASTING ORTOPEDIJA d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te usavršavanje, unapređenje i modernizaciju proizvodnje ortopedskih pomagala.

Projektnim ulaganjem očekujemo rješavanje problema nedostatnosti postojeće informacijske i komunikacijske tehnologije, opreme i uređaja kao i smanjenje kompetentnosti zaposlenika, optimizaciju poslovnih procesa te povećanje kvalitete radnih uvjeta kao i kvalitetu samog proizvoda.

Sve projektne aktivnosti osmišljene su na način da osiguraju dugoročnu mogućnost primjene.

Projektom se rješava problem smanjene konkurentnosti tvrtke PLASTING ORTOPEDIJA d.o.o., zbog nepostojanja adekvatne informacijsko-komunikacijske tehnologije, opreme i uređaja te najznačajnije izlazne komponente ovog projekta, a to se odnosi na edukaciju zaposlenika kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i vještina.

Provedbom projekta tvrtka će povećati prihode od prodaje kao i udio privatnih ulaganja, očuvati radna mjesta te zaposliti nove djelatnike.

Ciljana skupina ovog projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici. Projekta ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno pridonosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetan proizvod po prihvatljivoj cijeni.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Hrvoje Palavra  098/ 387-863

Kontakt adresa elektroničke pošte: hrvoje@plasting-ortopedija.hr

Kontakt osobe za više informacija:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779